MAVY yhdistää 17 suomalaisen yliopiston matkailun tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja osaamisen, seuraa alalla tapahtuvaa muutosta ja levittää tietämystä. Matkailualan verkostoyliopisto perustuu yliopistojen välillä 2.12.1994 tehtyyn sopimukseen ja sopimuksen lisäyksiin.

Matkailualan verkostoyliopiston jäsenyliopistoja ovat: Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Joensuun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kuopion yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Sibelius-Akatemia, Svenska handelshögskolan, Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto, Teatterikorkeakoulu, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Matkailualan verkostoyliopistoa koordinoi Joensuun yliopiston Savonlinnan kampuksella matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos.

Matkailualan verkostoyliopiston opintokokonaisuuteen sisältyvät matkailualan tieteelliset opinnot jakautuvat perus-, aine- ja syventäviin opintoihin. Lisäksi tarjotaan jatko-opiskelijoille suunnattuja opintojaksoja. Opiskelija voi sisällyttää verkostoyliopistossa suorittamansa matkailualan opinnot korkeakoulututkintoonsa joko sivuaineopintoina (perus- ja aineopinnot) tai integroituina muiden aineiden arvosanaopintoihin (syventävät ja jatko-opinnot).

Matkailualan verkostoyliopiston kotisivu toimii yliopistojen yhteisenä matkailun virtuaalikampuksena: otamme miellämme vastaan toiveita kotisivujen palvelujen kehittämiseksi.