Toteuttaa 17 jäsenyliopistolleen matkailualan monitieteiset opinnot perusopinnoista syventäviin ja jatko-opintoihin asti sekä toteuttaa kansainvälistä opetusta.

Harjoittaa ja koordinoi matkailuun ja siihen liittyvien aihepiirien tutkimustoimintaa yhteistyössä sekä jäsenyliopistojensa että kansainvälisen matkailualan tiedeyhteisön kanssa.

Osallistuu kansainvälisiin, kansallisiin ja alueellisiin matkailun kehittämishankkeisiin silloin, kun näihin liittyy opetuksellisia ja tutkimuksellisia näkökohtia.

Hallinnoi ja kehittää valtakunnallisesti keskeistä matkailualan julkista kirjasto- ja tietopalvelua, matkailualan tietokeskusta (MAT). Perinteisten palvelujen lisäksi tietopalvelu kehittää digitaalisia palveluja.

Verkostoyliopisto antaa opiskelijalle perusteelliset tiedot eri tieteenaloilla tehtävästä matkailututkimuksesta. Opetus toteutetaan kiinteässä vuorovaikutuksessa matkailuelinkeinon kanssa. Koulutuksella ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan osaamista ja tuotetaan innovaatioita matkailuelinkeinon ja siihen läheisesti liittyvien sidosryhmien tarpeisiin.