Opiskelu -sivut kertovat MAVY:n opetuksen käytännöt. Sivun linkeistä löydät asiakokonaisuuksien mukaisesti tiedot MAVYn opiskelun järjestelyistä. Perehdy niiden sisältöön. Tietyn opintojakson järjestelyistä toivomme kysymykset ko. jakson verkkokurssin keskustelufoorumiin. Näin kysymykset ja vastaukset tulevat kaikkien jakson opiskelijoiden ja opettajien tietoon. Oppimisympäristön tunnukset toimitetaan uusille opiskelijille Savonlinnasta.

Oppimisympäristön etusivulla on sekä opiskelijan että opettajan opas ympäristön käyttöön. Etusivulla on myös keskustelufoorumi, jonne voit jättää palautetta ja toiveita virtuaalikampuksemme kehittämiseksi, tai laita toiveet ja ideat sähköpostilla Matkailualan verkostoyliopiston toimisoon.

MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTON OPINTOKOKONAISUUS

  1. Matkailualan tieteelliset perusopinnot (25-28 op) toteutetaan verkko-opintoina. Peruopintokokonaisuuteen voidaan hyväksyä 120 uutta opiskelijaa vuosittain. Opinnot alkavat seuraavan kerran syyskuussa 2008. Hakuaika on 1.4.-19.5.2008.
  2. MAVY:n aine- ja syventäviin opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opintoja suorittamaan voidaan hyväksyä vuosittain 50 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet matkailun perusopinnot tai suorittavat niitä parhaillaan. Hakuaika helmikuussa 2008 alkaviin aineiopintoihin on parhaillaan menossa, haku päättyy 11.1.2008. Opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta tammikuussa 2008.
  3. MAVY:n tohtorikoulu toteuttaa jatko-opiskelijoille suunnattuja opintojaksoja. Jatko-opintohin on jatkuva haku.

Opiskelija voi sisällyttää verkostoyliopistossa suorittamansa matkailualan opinnot korkeakoulututkintoonsa joko sivuaineopintoina (perus- ja aineopinnot) tai integroituina muiden aineiden arvosanaopintoihin (syventävät ja jatko-opinnot). Henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan on mahdollista suorittaa myös 25 opintopistetä pienempiä kokonaisuuksia.

Katso tarkemmin opintojen sisällöstä opinto-opas 2007-2009 sekä viereisistä linkeistä, joista löydät tietoa myös opintojen käytännön toteutuksesta. Kysy lisää sähköpostilla:mavytoimisto(at)joensuu.fi

Opiskelu -sivut kertovat MAVY:n opetuksen käytännöt. Sivun linkeistä löydät asiakokonaisuuksien mukaisesti tiedot MAVY:n opiskelun järjestelyistä. Perehdy niiden sisältöön. Opintojaksojen järjestelyistä toivomme kysymykset ko. jakson verkkokurssin keskustelufoorumiin. Näin kysymykset ja vastaukset tulevat kaikkien jakson opiskelijoiden ja opettajien tietoon. Oppimisympäristön tunnukset toimitetaan uusille opiskelijille Savonlinnasta.

Matkailualan verkostoyliopiston koordinaatioyksikkö (Joensuun yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Puistokatu 5 Savonlinna) ylläpitää verkostoyliopiston opiskelijaluetteloa ja kirjaa opintosuoritukset Joensuun yliopiston OODI-rekisteriin. Laitoksen johtaja antaa verkostoyliopiston nimissä merkinnät matkailualan opintojen suorituksista. Opiskelija liittää suoritukset omaan tutkintoonsa koordinaatioyksiköstä saatavalla selvityksellä ja opintosuoritusotteella. Opinnot lukee hyväksi ja arvosanamerkinnät antaa pääsääntöisesti se tiedekunta, jossa opiskelija on pääaineopiskelijana.