Matkailualan verkostoyliopiston opetuksen keskeiset periaatteet ovat monitieteisyys, kansainvälisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus.

Monitieteisyys
on opetuksen perusta: sekä opettajat että opiskelijat tulevat eri tieteen aloilta. Koulutusjaksoissa matkailuilmiöitä tarkastellaan mm. seuraavien tieteenalojen näkökulmasta: alue-, talous- ja suunnittelumaantiede, historiantutkimus, kulttuuriantropologia, liikuntatiede, talous- ja yhteiskuntatieteet, ympäristötieteet.

Tieteiden ja käytännön vuorovaikutus
eli vuorovaikutus matkailuelinkeinon kanssa toteutuu harjoitustöiden, tapaustutkimusten ja projektien yhteydessä sekä järjestämällä osia opetuksesta kiinteässä yhteistyössä matkailualan yritysten kanssa erityisesti aine- ja syventävissä opinnoissa.

Kansainvälisyys
on matkailualalla keskeinen elementti. Se toteutuu oppilasvaihdon kautta ja käyttämällä opettajina matkailualan ulkomaisia tutkijoita sekä osallistumalla matkailututkimuksen ja -opetuksen kansainvälisiin hankkeisiin.

Opetuksen monimuotoisuus
merkitsee erilaisten opetus- ja työmuotojen soveltamista verkostoyliopiston tarjoamassa opetuksessa. Opetus järjestetään moduulimuotoisesti intensiiviopetuksena ja etäopetuksena. Jokaiseen opintojaksoon sisältyy verkkokurssi oppimisymäristössä. Opetukseen sisältyvät intensiivijaksot mahdollistavat opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen, vahvistavat opetuksen monitieteisyyttä ja rakentavat yhteyksiä elinkeinoelämään. Opetuksessa käytetään hyväksi myös yliopistoissa valmiina olevia opintokokonaisuuksia.

Verkostoyliopisto
Matkailualan opinnot luetaan osaksi jäsenyliopiston alemman tai ylemmän tutkinnon opetusohjelmaa. Opiskelija valmistuu omasta yliopistostaan pääaineessaan matkailuun suuntautuneena maisterina/tohtorina (esimerkiksi filosofian, kauppatieteiden, maatalous-metsätieteiden, yhteiskuntatieteiden maisterina/tohtorina).